Wednesday, January 09
Permalink

STRANGE FRUIT - Nina Simone